ЗАТОЧВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Циркулярни триони Брой на зъбите Цена с ддс
с диаметър от 100мм до 550 ммZ до 30 зъба0.252 лв / зъб
Z над 30 зъба 0.216 лв / зъб
Фрезови глави Н = 30 мм 2.80 лв / зъб
Н = 40 мм 3.40 лв / зъб
Н = 50 мм 4.00 лв / зъб
Фрезеринутови, палцови, профилни 3.12 лв / зъб
Свредла 4.20 лв / бр.